Registrera

Genom att registrera dig här får du tillgång till hela Leva Livet-materialet. Medlemskapet kostar 1800 kr och är en engångsavgift som gäller livet ut.

OBS! 1800 kr kommer att faktureras till dig eller din församling efter att du registrerat dig. 30-dagars faktura.

Användare
Fakturering