Registrera

Genom att registrera dig här får du tillgång till hela Leva Livet-materialet. Medlemskapet kostar 1800 kr och är en engångsavgift som gäller livet ut.

OBS! 1800 kr kommer att faktureras till dig eller din församling efter att du registrerat dig. Fakturan skickas ut under året.

Användare
Fakturering